Paskutinio atnaujinimo data: Šeštadienis, 2014 rugpjūčio 30 d. 21:49:40
© 1998-2014 /Kauno Juozo Grušo meno vidurinė mokykla

Mieli mokiniai, tėveliai, mokytojai,

visus kviečiame į

Mokslo ir Žinių dienos šventę,

kuri vyks Rugsėjo 1-ąją

9.00 val – 1,5,12-ųjų klasių mokinių šventė - mokyklos kieme (prie pagrindinio įėjimo),

10.30 val. – 2,3,4,6,7,8,9,10,11-ųjų klasių mokiniai renkasi kabinetuose (žiūrėti kabinetų paskirstymo lentelę prie mokyklos įėjimo).

Malonių akimirkų ir šventinės nuotaikos Jums linki

Mokyklos administracija

Prašymų mokytis priėmimas

Gerbiami tėveliai, nuo 2014-04-01 priimami pageidaujančių mokytis mokykloje nuo 2014-09-01 prašymai. Laukiame Jūsų I-V, 8.00-16.00 val.

Telefonai pasiteiravimui:

1-5 kl. 8 37 377633, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vilija Demjanova, 104 kab.

6-8 kl. 8 683 81198, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Undinė Diana Tumavičienė, 105 kab.

9-12 kl. 8 683 81125, direktoriaus pavaduotojas ugdymui Darius Talijūnas, 106 kab.

Tarptautinis projektas "Dialogai"

Kauno J.Grušo meno vidurinėje mokykloje 2013 metų spalio mėnesį pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su lietuviško kapitalo įmonių grupe „Lituanica“ Londone (generalinė direktorė Rasa Apostol sudarė sutartį su mūsų mokyklos direktore Nijolė Šimiene).

Mokykloje pradėtas vykdyti mokinių inicijuotas tęstinio įvairiapusio meninio ugdymo projektas (meninis ugdymas kryptingai organizuojamas nuo 1 iki 12 klasės), skatinantis kūrybinį verslumą

Projekto kuratorė ir koordinatorė mokyklos direktorė Nijolė Šimienė.

Projekto globėja Rasa Apostol, lietuviško kapitalo įmonių grupės „Lituanica“ Londone generalinė direktorė.

Projekto konsultantės: Rasa Apostol, lietuviško kapitalo įmonių grupės „Lituanica“ Londone generalinė direktorė; Aritonė Plungienė, menų magistrė

Projekto organizatorės: Aušra Lavickienė, dailės MM, Erika Gylienė, pradinių klasių MM.

Projekto vykdytojai: Rasa Klingaitė, dailės MM, Jūratė Gudžiuvienė, dailės MM, Meilė Kalinienė, dailės MM, Audronė Greta Miliauskienė, dailės MM, Rima Keturkienė, dailės MM, Sandra Paštuolytė, ekonomikos MM, Vaida Gailiuvienė, pradinių klasių MM, Aidas Augustis, dailės MM.

Iniciatyvinė mokinių grupė: Kotryna Saulėnaitė, Indrė Vaitkevičiūtė, Beatričė Stanaitytė, 11a klasės mokinės.

Projekto dalyviai: Kauno Juozo Grušo meno vidurinės mokyklos mokiniai ir mokytojai.

Projekto vykdymo vieta: Kauno Juozo Grušo meno vidurinė mokykla, Lietuva; Londonas, Jungtinė Karalystė.

Projekte dalyvaujantys mokiniai: Kotryna Saulėnaitė 11a kl., Indrė Vaitkevičiūtė 11a kl., Gretė Šergalytė 11a kl., Laura Ruibavičiūtė 11a kl., Ramunė Blankaitė 9b kl., Geda Andzelevičiūtė 9b kl., Deimantė Matijošaitytė 9b kl., Beatričė Stanaitytė 11a kl., Ervina Grigaitytė 11a kl., Andželika Mikalauskaitė 11b kl., Gabija Pamakštytė 10a kl., Ugnė Varnagirytė 10a kl., Vakarė Simanaitytė 10a kl., Greta Poškutė 8a kl., Gintarė Žuriovliovaitė 8a kl., Mantas Tarasevičius 8a kl.

Šiandieninėje Europoje kūrybiškos visuomenės skatinimas yra vienas iš strateginių prioritetų. Kultūra tampa inovacinių idėjų pagrindas, plėtotės veiksnys. Humanistinė pasaulėjauta, kultūra kaip kūrybinės ekonominės veiklos bei kūrybinių ir kultūrinių industrijų pamatas tampa būtinas bet kurio perspektyvaus jauno žmogaus, būsimo specialisto kompetencijos atributas. Šį uždavinį įgyvendina J.Grušo meno vidurinė mokykla, ugdymą grindžianti humanistinėmis nuostatomis. Mokykloje sukurta stipri bazė tęstiniam mokinių dailiniam ir technologiniam ugdymui nuo 1 iki 12 klasės.

Kūrybinės industrijos išreiškia menų susiliejimą su naujųjų medijų (informacijos ir komunikacijos) technologijomis bei žinių ekonomika. LR Vyriausybės 2004–2008 m. veiklos programos priemonių plane (priemonė Nr.671) kalbama apie kūrybinių industrijų skatinimo ir plėtros strategijos parengimą. Šios strategijos įgyvendinimas neįsivaizduojamas be kūrybinio verslo specialistų. Kūrybinės industrijos pasaulyje yra suvokiamos kaip susijusios industrijos, kurių ekonominė veikla yra priklausoma nuo meno ir kultūros bei skirtingų industrijų bendradarbiavimo („Ugdyk kitaip“, mokymai 2012- 10- 30 Nr.12-10\443, Tarptautinės teisės ir verslo aukštoji mokykla). 2013 metų balandžio-gegužės mėnesiais Londone vyko Kauno Juozo Grušo meno vidurinės mokyklos mokinių kūrybinių darbų paroda „Žalias paukštis“, skirta Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio 80 metinėms paminėti.

Kauno Juozo Grušo meno vidurinės mokyklos projektas pavadintas „Dialogai“, nes bendrauti, palaikyti ryšį, dalytis – regis, pasaulyje nėra nieko svarbesnio, reikšmingesnio, kad gyventum. Tai vienas mūsų gyvybiškiausių, karščiausių siekių: jausti, kad tu susijęs su platesne visuma, esi pripažintas, turi tapatybę, priklausai kokiai nors grupei.

Organizuojant ir planuojant veiklą, svarbu yra išlaikyti lietuviškąją tapatybę ir nutiesti komunikacijų, idėjų tiltą tarp Kauno Juozo Grušo meno vidurinės mokyklos mokinių, miesto bendruomenės ir Londone gyvenančių lietuvių bendraamžių. Tai- praktinė veikla, paremta humanistine pasaulėjauta, atsispindinčia mokinių kūryboje.

Gruodžio mėnesį mokinių sukurta teminė kalėdinė dekoracija „Prakartėlė“ papuošė Lituanica Beckton parduotuvę Londone (Jungtinė Karalystė), grafikos, odos, stiklo, keramikos, tapybos ant šilko kūrybiniai darbai ir papuošalai pristatyti ir eksponuojami ten atidarytoje parodoje.

Parengė Aušra Lavickienė ir Erika Gylienė

Mokyklos pristatymas

Mokyklos pristatymą kūrė mokiniai Augustina Mišeikaitė, Paulius Kliučininkas ir Gabija Pamakštytė.

Kultūrinių komunikacijų tiltas “Kaunas – Londonas”

Kai mokykloje klasės draugai atsisveikina dar su vienu bendraamžiu, išvykstančiu gyventi į kitą šalį, kai girdžiu draugės, besimokančios Londone, balse svetimas intonacijas, kai stebiu besidriekiančias išvykstančių iš Lietuvos šeimų eiles oro uostuose, susimąstau apie tautos tapatybės išsaugojimą globalizacijos apimtame pasaulyje. Šiandien, kai vis labiau išsibarstome ieškodami savosios vietos po saule, desperatiškai stengiamės neatitrūkti nuo tautinės tapatybės, stipriai nešančioje laiko srovėje nepamesti svarbiausių kultūrinių orientyrų. Juk tautos tapatybės išsaugojimas priklauso ne tik žmogaus protui, bet ir jo dvasiai, jausmams yra sąlygojamas intelektualinio išprusimo! Tautiškumas nėra savaiminis dalykas – jį reikia tvirtinti ir puoselėti.

Noras kalbėti su skirtingose erdvėse gyvenančiais bendraamžiais lietuviais suformavo idėją nutiesti kultūrinių komunikacijų tiltą „Kaunas – Londonas”.

Graži idėja gimė Londono ,,Lituanicos“ kolektyve prieš pat Kalėdas surengti mažiesiems lietuviams, gyvenantiems Londone, lietuvių liaudies žaidimų, dainų, šokių vakarones. Jas organizavo Kauno Juozo Grušo meno vidurinės mokyklos mokytoja Erika Gylienė. Jaukioje vakaronių atmosferoje ir subrendo mintis nutiesti tiltą tarp lietuvių vaikų, gyvenančių Londone, ir jų bendraamžių- gyvenančių Lietuvoje. Buvo nuspręsta kalbėtis greičiausiai suprantama - meno kalba.

Kauno Juozo Grušo meno vidurinėje mokykloje, kurios vadovė Nijolė Šimienė, ši kalba ugdoma ypatingai. Mokykla tarsi didžiulės meno dirbtuvės, kur mokiniai susipažįsta su šiuolaikinėmis meno kūrimo priemonėmis, t.y. kuria filmus, fotografuoja, kuria medijų meną, performensus ir susipažįsta su akademine daile, tekstilės, stiklo, odos, keramikos technologijomis. Sukaupę teorines, praktines žinias, turėdami puikią techninę bazę ir savo srities profesionalus mokytojus, kurie visada dalinasi savo kūrybinėmis idėjomis ir profesionaliomis žiniomis, atlieka savo kūrybinius darbus. Kas labai svarbu, šis ugdymo procesas NENUTRŪKSTA, jis prasideda pirmoje klasėje ir apvainikuojamas dvyliktoje. Mokiniai savo susikaupusias mintis, kūrybinius ieškojimus, pasitelkdami platų meninės kalbos žodyną, kasmet pasitikrina: organizuojami plenerai, kūrybinių darbų parodos, projektai, kūrybinės dirbtuvės, festivaliai... Stiprią įtaką tęstinėje brandoje, turi palankiai suformuota galimybė skirtingo amžiaus mokinių meninės brandos savistaba, visada gali lygiuotis ir lyginti, plėsti savo akiratį, ugdyti šiuolaikinės dailės meninį skonį bei tiesiogiai pabendrauti su profesionalaus meno kūrėjais.

Sukaupę, įsisavinę meno kalbos žodyną Kauno Juozo Grušo meno vidurinės mokyklos mokiniai pakvietė Londone gyvenančius vaikus kovo mėnesį drauge kurti ta pačia tema, tik skirtingose erdvėse, atskleidžiant savęs suvokimo, tapatybės, meilės Lietuvai jausmus ir apmąstymus. Šį darbą apvainikavo dailės darbų paroda „Žalias paukštis“. Vizualinių menų mokytoja Aritone Plungienė drauge su mokiniais pristatė vaizdo filmą apie Lietuvą jauno žmogaus akimis, kuriame atsispindi tapatybės suvokimas čia ir dabar. Mokyklos mokiniai, vadovaujami stiklo ir keramikos technologijų mokytojos Jūratės Gudžiuvienės, sukūrė mažą „Lituanicos“ lėktuvo kopiją (stiklo plastika) ir padovanojo kaip drąsos ir lietuviško ryžto simbolį.

Kauno Juozo Grušo meno vidurinės mokyklos mokiniai drauge su technologijų mokytoja Aušra Lavickiene iškėlė sau tikslą - tapyti ant šilko ir išrašyti Maironio, A.Mickevičiaus, S. Gedos, Just. Marcinkevičiaus eiles. Ant šilko juostų spalvomis ir formomis sugulė pamąstymai apie save, Lietuvą... Tai lyg išpieštas pasakojimas apie mus, gyvenančius ir jaučiančius čia ir tarsi klausimas, o kaip gyveni ir jauti tu, gyvenantis svetur... bendraamži???

Tikime, kad tai galėtų būti ne vienkartinis reiškinys, o tęstinis bendradarbiavimas, kuris būtų pagilintas kolektyvinėje kūrybinėje veikloje meninėse dirbtuvėse: šiuolaikinių technologijų, filmavimo, fotografavimo, tapybos ant šilko, stiklo, odos, tekstilės, tapybos, grafikos. Kūrėjai - lietuviai vaikai, gyvenantys Lietuvoje ir Londone, kuria drauge susieti vienos S.Zauerveino eilėmis išsakytos minties:

Lietuviais esame mes gimę,

Lietuviais norime ir būt!

Tą garbę gavome užgimę,

Tai ir neturim leist pražūt!

Parodoje „Žalias paukštis“ pristatomų tapybos ant šilko darbų autoriai:

Mantas Akstinas 16m.

Žymantė Baranauskaitė 16m.

Kasparas Getautis 16m.

Kristina Griciutė 16m.

Ervina Grigaitytė 16m.

Norvilė Jatautaitė 16m.

Denas Lynikas 16m.

Monika Petkauskaitė 16m.

Arūnas Pivorius 16m.

Martynas Povilaitis 16m.

Eigirdė Krištopaitytė 16m.

Evita Dirsytė 16m.

Anželika Mikalauskaitė 16m.

Marius Lukošius 16m.

Paulius Pečkaitis 16m.

Rokas Ambrazevičius 16m.

Mantas Mačiulis 16m.

Gedvinas Jusevičius 16m.

Arminas Mišinas 16m.

Juk svarbiausia ne suteiktos žinios apie meninius dalykus, o suvokimas, kad tos žinios kaip kontaktas yra labai laukiamos ir reikalingos. Kai stebiu ir apmąstau dailės darbų „Žalias paukštis" eksponatus, kuriuose vaikų rankų ir širdžių sušildyti atgyja Lietuvos gamta, žmonės, jų darbai ir mintys – tikiu, kad tautos tapatybės išlikimas priklauso ir nuo mūsų pačių. Susitikimai ant dvasinių bendrystės tiltų suartina, sušildo ir primena, kad visa, kas lietuviška, turi tapti mūsų savastimi.

Parengė Aušra Lavickienė

Informacija puslapyje atnaujinta 2014-08-30